Innmeldingssøknad

Som medlem i foreningen opptas etter innmeldingssøknad.
Bedrift-Lag/forening-Aktør kan stille med 1(en) representant som oppfyller rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet.
Et medlemskap gjelder fra 1. januar til 31. desember, med forfall 1. desember for kommende periode.

Kontingent for 2021 er kr 0,- Styret besluttet følgende satser for 2022 (forfall 1.desember 2021):
a) Bedrift kr 3000,- 
b) Lag/Forening kr 1500,- 
c) Aktør (artist/kunstner) kr 1500,-
d) Fordelsmedlem (andre interesserte) kr 1000,-

NB: Dette er bestillers navn, må være myndig. Må ha signaturrett på vegne av organisasjon.
Hvis ikke utfylt, blir faktura (årskontingent) sendt til e-postadressen over.
*Vedtektene finner du under "Vedtekter" i menyen