Påmeldingskjema

Step 1 of 4

Kontaktperson

Lenker

Kontaktperson

Jeg er innforstått med at informasjonen jeg legger inn i den videre prosessen vil være tilgjengelig for Musikkfests administrasjon, alle lokalarrangører og annet personell som er involvert i avviklingen av Musikkfest 2021. Du kan når som helst be oss om å slette all registrert informasjon om deg, ved å benytte epost: post@eidsvollkulturforum.no. Kontaktinformasjonen din kan også bli benyttet til å sende deg informasjon om neste års Musikkfest Eidsvoll. All informasjon vil bli slettet permanent innen utgangen av 2022.